Contact informatie

U kunt onderstaande gegevens gebruiken om contact op te nemen of gebruik maken van ons contactformulier.

Praktijk Barbara Kregting
Cimbaalstraat 16
6544 XX Nijmegen
Telefoon: 06-52333147

Contact formulier

Voor vragen of het maken van een afspraak , bel: 06-52333147

Feng Shui advies

Feng Shui Advies Nijmegen

Hoe is Feng Shui ontstaan

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is een van de oudste geneeskunde ter wereld. Al duizenden jaren worden verschillende gezondheidsproblemen met TCG behandeld.Feng Shui is van oorsprong onderdeel van de oude Chinese geneeswijze en leert hoe je omgeving en inrichting invloed kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van de mens. Tegenwoordig worden ook de termen Geomancy en Qimancy gebruikt. Door de complexiteit van Feng Shui zijn er door de eeuwen heen verschillende stromingen ontstaan die hebben geleid tot meerdere Feng Shui-scholen.  De adviezen voor eenzelfde huis zouden per school kunnen verschillen, maar wanneer je de gekozen stroming consequent volgt leidt dit altijd tot resultaat.

Feng Shui advies nijmegen

Er zijn meerdere wegen naar Rome. Feng Shui betekent letterlijk Wind en Water. Heel vroeger moesten de Chinezen slim omgaan met de krachtige natuurverschijnselen wind en water, die waren ook toen al moeilijk te beheersen. Maar Feng Shui staat niet alleen voor wind en water, het staat voor het feit dat alles wat ons  in de zichtbare en onzichtbare wereld omgeeft uit energie (Qi) bestaat.

Hoe wordt Feng Shui toegepast?

Feng Shui gaat dus over de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving. Het doel is om deze leef- en werkomgeving zo aan te passen dat er een gezonde stroming van energie (Qi) ontstaat. Door het ontwikkelen van kennis en begrip hiervoor kun je zelf de regie voeren en zorgen voor harmonie, comfort en balans. Elk gebouw heeft een energetische organisatie. Deze kan gezond zijn of verstoord. Hoe dan ook, dit heeft invloed op de bewoners. Herkent u het? Dat soms een ruimte goed of slecht kan aanvoelen? De plaats en grootte van ramen, de indeling, de gebruikte kleuren, verlichting, meubels en planten geven een sfeer die bij je past of niet bij je past.

Om goed te kunnen werken moet de energie in een bedrijfspand vrijelijk kunnen stromen. Om fijn te wonen en lekker in je vel te zitten heb je een woning nodig die als een heerlijke jas aanvoelt en die u ondersteunt in je authenticiteit. Zoals je huis is, zo ben jij zeggen de Chinezen. En elke verandering in je huis of bedrijfspand , hoe subtiel ook, zal zeker een verandering in jezelf teweeg brengen. Het huis kan aan het licht brengen op welke levensgebieden er winst te behalen valt. Een Feng Shui professional is geschoold en getraind om dit te analyseren en er de betekenis van uit te leggen. Dit is belangrijk om inzicht te verkrijgen waarom dingen in uw leven niet lekker lopen of waar nog kansen liggen om situaties te verbeteren. Wanneer u een helder inzicht heeft gekregen in het hoe en waarom kunt u er zelf verandering inbrengen als u wilt. Een Feng Shui professional leert u hoe u die verandering teweeg kunt brengen door te starten in huis of uw bedrijfspand!

Hoe word het Feng Shui consult uitgevoerd

Wanneer u geïnteresseerd bent in een Feng Shui consult stuurt u allereerst een email dat u geïnteresseerd bent en wat de reden hiervoor is. Wellicht is er een bepaalde aanleiding ten aanzien van u of uw huis. Vervolgens zal ik als Feng Shui Professional alle benodigde gegevens verzamelen. Een heldere, actueel correcte plattegrond van de begane grond en indien aanwezig kelder en verdiepingen is van essentieel belang. Hoe preciezer de plattegrond is hoe nauwkeuriger mijn uiteindelijke advies aan u zal zijn.

Aan de hand van deze plattegrond maak ik een eerste analyse en bereid ik mij zorgvuldig voor op het huisbezoek. Tijdens het huisbezoek ga ik verder met het verzamelen van gegevens en laat ik mij informeren door het huis objectief goed waar te nemen en de informatie te ordenen en interpreteren. Ik zal u vertellen wat mijn bevindingen zijn en wat het huis over uw situatie vertelt. Mijn analyse toetsen we vervolgens aan uw ervaringen in het huis en met de verschillende levensgebieden. Hiermee kunnen we een proces van bewustwording, groei, ontwikkeling en verandering in gang zetten. Daarna geef ik u het Feng Shui advies. Ik deel mijn kennis en bied verschillende oplossingen aan. U kunt uit de oplossingen kiezen wat bij u past en ze zelf aanbrengen in huis. Na afloop krijgt u schriftelijk de uitgebreide analyse met het advies thuisgestuurd.

Een goede plattegrond

Een goed Feng Shui advies is dus afhankelijk van een goede plattegrond, waar bij duidelijk de voordeur, de verschillende vertrekken en hun functies aanwezig zijn. Vervolgens wordt de plattegrond bekeken vanuit de Ba Gua. De Ba Gua is een “magisch vierkant” met negen even grote vakken die over de plattegrond gelegd wordt.  Deze Ba Gua is een weergave van de waarneming  van natuurlijke patronen/wetmatigheden. Deze patronen worden uitgedrukt in termen uit de Vijf Elementenleer namelijk Water, Hout, Vuur, Aarde en Metaal. Zij vertegenwoordigen allemaal een bepaald levensgebied, bijvoorbeeld het element Water vertegenwoordigd onder andere de carrière in de breedste zin van het woord, dus niet alleen werk gerelateerd maar ook uw levensloop. De posities van deze 9 vakken van elementen worden vergeleken met de functies die door de bewoner(s) aan die ruimte is geven. Dit kan matchen of juist spanningen geven. De posities op de Ba Gua waar er spanning is, vertellen op welke levensgebieden het (de Qi) niet lekker loopt. Dit zal in de praktijk merkbaar zijn en de bewoner zal dit kunnen herkennen.

PLattegrond feng shui advies

Van gegevens naar presentatie

Met behulp van de geboortedata van de bewoners kan ik de relatie leggen tussen de woning en de individuele bewoners. Met een geboortedatum worden er zogenaamde Nine Star Ki getallen uitgerekend die veel vertellen over iemands aard. Als dat bekend is wordt dat vergeleken met de situatie van het huis. Het zal blijken dat door de verschillende Nine Star Ki getallen van de individuele bewoners, de één het huis ook anders  ervaart dan de andere bewoner en dat er per bewoner ook gekeken kan worden hoe het zo aangenaam mogelijk gemaakt kan worden in huis.

Ik maak ook gebruik van een checklist voor de zaken die ik tijdens huisbezoek wil controleren, dit kunnen bijvoorbeeld onduidelijkheden in de plattegrond zijn. U krijgt na afloop alles thuisgestuurd in een schriftelijke presentatie.

Voor wie is de Feng Shui advies bedoeld?

Een Feng Shui consult is bedoeld voor particulieren en bedrijven. Het is zinvol voor iedereen die zich wil ontwikkelen en bezig is met persoonlijke of zakelijke groei. Een Feng Shui professional kan geraadpleegd worden wanneer men herhaaldelijk tegen bepaalde zaken aanloopt. Bijvoorbeeld: het wil maar niet lukken met het vinden van een geschikte baan of partner, er zijn familieperikelen die wat aandacht nodig hebben of er zijn problemen met de gezondheid. Soms heeft iemand op een bepaald gebied “altijd”pech of kost iets enorm veel moeite en energie terwijl het eigenlijk makkelijk zou kunnen gaan. Het kan ook zijn dat u overweegt een huis te kopen en advies wilt hebben of een woning geschikt voor u is.

Feng Shui thuis

Voor wie is Feng Shui niet bedoeld

Feng Shui mag naar mijn mening níet worden ingezet met onzuivere intenties zoals bijvoorbeeld om anderen te benadelen. Ik werk daar dan ook niet aan mee.

Feng Shui in combinatie met andere behandelingen

Indien er sprake is van gezondheidsproblemen kunt u naast een Feng Shui consult ook acupunctuur- of TuiNa behandelingen overwegen.

  • TuiNa: de Chinese medische massagetherapie, massage- en manipulatietechnieken, oefeningen en stretchen van meridianen als behandeling. Onder andere acupressuur valt hier onder
  • Acupunctuur: het strategisch plaatsen van flinterdunne acupunctuurnaaldjes op nauwkeurig gekozen punten om op die manier de lichamelijke of geestelijke disbalans te herstellen

Wat is het resultaat van het Feng Shui consult?

Het belangrijkste resultaat is het inzicht dat je verkregen hebt. Dat je weet wat het huis aan het licht heeft gebracht en wat dat betekent. Daarmee kun je aan de slag. Wanneer je de aangereikte oplossingen in je huis aanbrengt, zorg je ervoor dat er genoeg energie op een makkelijke manier kan stromen en zo alle levensgebieden kan voeden. Bij wijze van spreken zijn nu de slechte kralen waarmee de ketting geregen moest worden vervangen door goede kralen waardoor het rijgen van het complete snoer weer soepel verloopt.
Dat kan soms grote veranderingen teweeg brengen en soms subtielere veranderingen, afhankelijk van de beginsituatie en het tempo van ontwikkeling wat bij u past.

Feng Shui kantoor

Kennis en ervaring

Ik heb als Feng Shui adviseur een opleiding gevolgd aan de Feng Shui academie. Tijdens de opleiding heb ik veel kunnen oefenen met plattegronden van school en als eindopdracht wordt er ook een volledig consult gegeven aan een bestaand gezin. Daarnaast ben ik gestart met het geven van consulten aan cliënten, familie en vrienden.

Kosten Feng Shui advies
Neem hiervoor even contact op. De kosten zijn afhankelijk van het aantal vierkante meters van het huis of de bedrijfsruimte in combinatie met het aantal kamers. Een Feng shui consult wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

×
×
×
×